Hrvacka internet dating johannesburg usa

posted by | Leave a comment

Poznati po gradnji brodova i gusarenju bili su Liburni.Male i brze lađe kojima su plovili zvale su se lembi.Starčevačka kultura se prostirala dijelom sjeverne Hrvatske, a nositelji su ratari i stočari koji su živjeli u sojenicama i proizvodili keramiku koju su bojali crvenom bojom.Sopotska kultura prostirala se na prostoru Slavonije. Hvarska kultura se prostirala južnim dalmatinskim otocima.

Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS.

Na prostoru kraj Dunava pronađena su kuće pravokutnog oblika, oružje od glačanog kamena te kalupi za lijevanje bakrenih sjekira.

Glasovit je nalaz posude u obliku ptice poznat pod nazivom Vučedolska golubica.

Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim.

Kroz cijelo vrijeme Habsburške vladavine, Hrvatska je također zadržala sve državnopravne značajke što se najviše ogleda kroz Pragmatičku sankciju iz 1712. U tom vremenu, Hrvatska je bila socijalistička republika i kao federalna jedinica tvorila SFR Jugoslaviju. provedeni su prvi demokratski višestranački izbori nakon 45 godina jednostranačkog sustava, a 30. godine, Republika Hrvatska je ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država. Najveći dio stanovništva (91,36%) je kršćanske vjere, dok je među kršćanima najviše vjernika katoličke vjeroispovijesti (86,28%). Podrobniji članak o temi: Hrvatska povijest Na prostoru Hrvatske je otkriveno pedesetak nalazišta čovjeka kamenog doba.

Leave a Reply

updating bitdefender